Reference

MUDr. Etela Janeková, PhD, Hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo, ambulancia Bratislava